Algemene voorwaarden

Stichting De Schaeck (Kamer van Koophandel: 41041278), hierna te noemen zwembad De Schaeck, verleent u hierbij toegang tot de website www.deschaeck.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Zwembad De Schaeck behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Schaeck. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Schaeck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting zwembad De Schaeck nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Stichting De Schaeck houdt zich aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.  
Foto's en filmpjes maken mag, maar houdt wel rekening de privacy van anderen. Dit geldt zowel voor bezoekers als werknemers van zwembad De Schaeck.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. U kunt, als u in het zwembad bent, een van onze medewerkers aanspreken. U kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of een mail sturen aan schoonman.l@deschaeck.nl. We zoeken altijd samen met u naar een oplossing.

Overige algemene voorwaarden
Aansprakelijkheid gebouw
Het betreden en gebruik van alle faciliteiten van Stichting De Schaeck is volledig op eigen risico. Stichting De Schaeck is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Abonnementen

Toegang

·       Bij ieder bezoek aan onze accommodatie dien je je bezoek te registreren met je toegangspas.
·       Bij wijziging van tijden en tarieven worden deze voortijdig kenbaar gemaakt, o.a. via onze website.

Betalingsverplichting

·       Aan het gebruik van de toegangspas zijn kosten verbonden. De kosten hiervoor kun je bij het eerste bezoek aan de kassa voldoen. 

·       Wij incasseren maandelijks het bedrag van je abonnement. Het bedrag wordt rond de 1e van de maand afgeschreven van de rekening die je hiervoor aan ons hebt opgegeven.

·       Als het niet lukt het bedrag automatisch van je rekening te incasseren, dan moet je het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen aan ons overmaken. Als het bedrag niet binnen deze tijd door ons is ontvangen, dan sturen we je een 1e herinnering. Bij een volgende aanmaning zijn wij genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen.

·       Zolang de betaling van het abonnement niet door ons is ontvangen, kun je geen gebruik maken van je abonnement. Je pas is dan geblokkeerd. Zodra de betaling is ontvangen zullen wij de dag na ontvangst van het abonnementsgeld (en de eventuele administratie- en incassokosten) de pas weer deblokkeren. Daarna kun je weer gebruik maken van je abonnement.

·       Als je door ziekte, vakanties, feestdagen of om een andere reden geen gebruik van je abonnement kunt maken blijft je betalingsverplichting staan. 

·       Er vindt in geen enkel geval restitutie van gelden plaats.

·       Als je zelf het abonnement voortijdig beëindigt blijf je verplicht het volledig verschuldigde bedrag te voldoen.

·       Na afloop van het abonnement (3,6 of 12 maanden) wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Het abonnement kan daarna op ieder moment worden opgezegd. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

·       Je moet je abonnement schriftelijk opzeggen. Dit kan per e-mail (administratie@deschaeck.nl) maar ook per post (Veenhuisweg 53, 7391 TR Twello).

·       Stichting De Schaeck is gerechtigd bij een betalingsachterstand het abonnement en de relatie met je te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

·       Stichting De Schaeck behoudt zich het recht om na de verlenging van het abonnement tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 4 weken voor een prijswijziging wordt je hiervan in kennis gesteld.

·       Je kan geen gebruik maken van een kortingsactie als het bestaande abonnement al een gereduceerd tarief heeft.

Vakantieperiode en ziekteregeling

·       Er is het gehele jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het banen- & recreatief zwemmen. Bij sluiting op Nationale Feestdagen vindt geen compensatie plaats. Tijdens de Zomervakantie (6 weken) en de Kerstvakantie (2 weken) zijn er aangepaste openingstijden. Stopzetting van een abonnement is niet mogelijk. 

·       In geval van een langdurige blessure of letsel waardoor je geen gebruik kunt maken van de toegangspas, kun je met schriftelijke toestemming van Stichting De Schaeck het abonnement tijdelijk stop zetten. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander bewijs. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van het abonnement wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

Zwemles

  1. Iedere deelnemer dient ingeschreven te staan. Dit doe je via de Mijn Omgeving van De Schaeck.
  2. Alle leskaarten zijn in de vorm van een pasje met daarin een chip. Bij verlies of diefstal van een pasje vraag je een duplicaat aan tegen nieuwe paskosten.
  3. Om toegang te houden tot de zwemlessen, dien je tijdig te betalen.
  4. Bij iedere les bied je het pasje aan bij de toegangspoort om de aanwezigheid te registeren. Eventueel kan dit ook via een QR code die te vinden is in de Mijn Omgeving.
  5. Gemiste zwemlessen worden niet vergoed.
  6. Wanneer je na inschrijving besluit geen gebruik te maken van onze zwemlessen, dan wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.
  7. Zwembad De Schaeck is niet verantwoordelijk voor eigen aangeschafte materialen.

Aquasport

  1. Iedere deelnemer dient ingeschreven te staan. Bij inschrijving ontvang je een pasje. Deze is persoonsgebonden.
  2. De geldigheidsduur van de Aquasportkaarten kan onder volgende voorwaarden aangepast worden: Ziekenhuis opname of op doktersadvies.

Recreatietegoeden

Recreatietegoeden zijn te koop via een meerbadenkaart. Deze meerbadenkaarten hebben een beperkte geldigheidsduur. Na de einddatum vervalt het product. Zwembad De Schaeck neemt geen meerbadenkaarten retour.

Restitutie
Indien je geen gebruik kunt maken van je kaart wordt er geen restitutie verleend.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt het management van de accommodatie. Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het management: schoonman.l@deschaeck.nl